Privacyverklaring KinderKoopjesjager.nl app

1 mei 2023

Jouw privacy is voor KinderKoopjesjager.nl van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij de app KinderKoopjesjager allemaal doen met informatie die wij over jou te weten komen.

Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van jou bijhouden, neem dan contact op met KinderKoopjesjager.nl.

Jouw account
Bij bepaalde onderdelen van onze app moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • NAW-gegevens;
 • Nickname;
 • Profielfoto;
 • Telefoonnummer;
 • IP-adres.

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, tot je het account opheft. Wij bewaren deze informatie, zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen in de app en zodat wij je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Je kunt via jouw account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Wij delen gegevens met de volgende partijen, die op maat gesneden advertenties voor ons aanleveren:

 • Meta (Facebook & Instagram)
 • Mailblue.

Van deze partijen zijn Meta (Facebook &amp en Instagram) gevestigd buiten de EU.

Verzenden van nieuwsbrieven
Wij hebben een nieuwsbrief en je wordt alleen met jouw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • NAW-gegevens;
 • IP-adres;
 • Geslacht;
 • E-mailadres;
 • Nickname;
 • Geboortedatum;
 • Interesse in welke aanbiedingen interessant worden bevonden..

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, tot een maand nadat je het abonnement hebt opgezegd.

De nieuwsbrief wordt wekelijks per mail verstuurd. De inhoud van de nieuwsbrief bevat onder andere de volgende:

 • Aanbiedingen en nieuwtjes..

Het abonnement op de nieuwsbrief kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze app. Met deze statistieken verbeteren wij onze app om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen jouw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over jou te weten te komen. Uiteraard zullen wij jouw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • E-mailadres.

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie, voor één jaar.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Wij delen gegevens met de volgende partijen, die op maat gesneden advertenties voor ons aanleveren:

 • Meta (Facebook & Instagram)

Reclame
Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • Via social media.

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via jouw account kun je dit ook doorgeven. 

Locatiegegevens
Soms is het nodig voor onze app KinderKoopjesjager om te achterhalen op welke plek je bent. We vragen dan apart of wij dit mogen weten en alleen als je dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.

Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op jouw telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google of Apple) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.

App store
Onze app KinderKoopjesjager moet je downloaden via de app-winkel van Apple of Google. Wij hebben geen controle over wat deze bedrijven doen met jouw persoonlijke informatie. Lees dus ook altijd hun privacyverklaringen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze app.  

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze app gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de via Google Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze app wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Jouw rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
 • Intrekken van toestemming;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je een e-mail sturen naar info@kinderkoopjesjager.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
KinderKoopjesjager.nl
Spanjelaan 22
5152PN Drunen
E-mailadres: info@kinderkoopjesjager.nl

KvK nummer: 88964140

Meld jezelf aan voor mijn nieuwsbrief

Ontvang de leukste blogs en beste aanbiedingen in jouw e-mail.